Ett tiotal ekar har sågats ner på Brännåsvägen i Lerum. Och det estetiska värdet försämras även om vi bara hugger ner träd i dungens kant. Har fem ekar med en diameter på mellan 80-120cm. Gerd Tellstig hade sågat ner ett träd som stod vid tomtgränsen till en "herrgård". Man kan anlita någon som har det som yrke och ta ner hela träd om man inte kan själv. Man säger ju att ekar växer 200 år, lever 200 år och dör i 200 år och det ligger nog en del i det om eken får vara ifred och må bra. Med nyckelbiotop menas ett mindre område (i praktiken högst ca 5 ha) som hyser eller kan antas hysa rödlistade arter. VILLE BÄTTRA PÅ UTSIKTEN En fastighetsägare i Bromma ville bättra på sin havsutsikt och kapade ner tio tallar. Fastighetsägaren vill såga ner flera ekar på sin tomt. – Det handlar om väldigt höga naturvärden, ekarna är 100-150 år gamla. Ser mig i första hand som människa. #40# Får ni inte såga ner träden får ni såga ner det som hänger över er tomt. ... Ekarna är väldigt vackra och jag tycker det är brutalt att såga ner dem, säger han. Själv så sätter jag alltid 3-4 ekplantor en en klunga med ett avstånd på ca 1 meter, sen sätter jag klungorna 5-7 meter i från varandra. Man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. #13 Man får inte såga ner ekar hur som helst, åtminstone inte om de är stora, då stora ekar har höga naturvärden knutna till sig. Formklippning är ofta ett bättre alternativ än att såga ner. Hon berättar att vissa äldre lövträd kan ha anses ha särskilt höga naturvärden och då kan det krävas samråd med länsstyrelsen innan man får såga ner det. Tipsa oss ... Omdebatterade ekar får inte fällas. Stora, kraftfulla, kloka ekar såväl som unga, spensliga björkar fulla av nyfikenhet, hopp och fokuserad livsenergi. Det skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt. Det fanns historiskt och det hänger kvar hos många människor. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för. Måste vi ta ner våra ekar på tomten? En av mina bästa vänner i livet är en åldrad och lite sargad pil. Och det är både ko-, får- och hästhagar jag sett. Lördag 22 september. Samtidigt som man inte får störa sina grannar, så måste grannarna tåla en viss störning. Tio procent av lövverket ska bort. Prima ek till tunnor Men historien om de kungliga ekarna är inte slut här. I slutna bestånd, som gallras regelbundet, får man höga och raka träd, så kallad stångek, som skiljer sig starkt från den symboliska eken med dess knotiga grenar och grova stam. 7.Om trädet tas ner, kan man då göra naturvårdsnytta - Jag tycker att jag haft fullgoda skäl för att göra detta, säger Alvar Bengtsson. Lagbrott av Solna kommun att såga ner en sälg med mistel #421452. ... En tredje fråga var om det ändå kunde finnas skäl att ge dispens för att såga ner träden om man kom fram till att det är en biotopskyddad allé. Går dessa att sälja till ett snickeri, och vilka summor pratar man då om? Formklippning framhäver det vilda i trädgården, är allting vilt, ser man det inte. Biokraftverk byggs runt de gamla ekarna Efter fällningen av tv-eken har det blivit känsligare än någonsin att såga ner ekar. Men nu säger mark- och miljödomstolen nej. 1975 ringde Domänverkets chef till marinchefen och meddelade att nu var ekarna på Visingsö mogna att skördas. Endast 1 krona första månaden. ... Det man inte får undanröjt idag får man göra igår! Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Vi sökte för information men vi hittade inte ... men man får väldigt mycket tips om hur man kan få till en mysig trädgård. Misstaget var att ge sig på överklassen. Nu är han dömd och kan bli tvungen att betala fyra miljoner kronor. - tis 27 dec 2011, 10:26 #152276 Det finns många olika metoder när man planterar ek. Andra hand som man och i tredje hand som bög. Lika bra man fick d ... Det fanns en del gammalt som vi har dålig koll på om det figurerar tidigare, men om så är fallet får ni se det som en liten repetition. Tjena. Det upprör en närboende. Tipsa oss. Gör inte så mycket väsen om att jag är homosexuell. För några år sedan mådde detta fina pilträd mycket dåligt. I detta fall verkar dock grannens lyssnande på musik vara av påtagligt störande art, framför allt då det sker nattetid. Stämpeln innebär inte automatiskt något lagligt skydd mot t ex avverkning. Men i detta är en bög-blogg på en bög-site så då får man väl vara lite bögaktig när man skriver. Solen skiner och värmen håller i sig och de stora vackra solrosorna har slagit ut och blommar i rabatterna om man satt frö av dem. Re: ... Där hade man kommit fram till att solida ekar (har jag för mig att det var) hade sämre motståndskraft mot vind än ihåliga dito. ERBJUDANDE! Fast först måste man be ägaren först. Det kan ... ekar och motverka att de får döda grenar). om träd och främst om man får ta ner dem eller inte. Det finns en annan ekart i Sverige – bergek (Quercus robur) – som man hittar främst i de sydligaste delarna av landet. Men det finns inget generellt skydd mot ekar. Du har uppenbart givit din granne tillfälle att själv utföra åtgärder mot de överträngande rötterna och grenarna. Vi tog ner två äppelträd på Ekenäs som jag hade dåligt samvete för sen men de växte ju för tätt med de andra och vi fick ingen frukt alls, när vi tog ner … Biokraftvärmeverket i Värtan har ritats om för de värdefulla trädens skull. 0. Så något om vad man får och inte får hugga ner. Företagsannonser. På Brännåsvägen har ekar sågats ner. Här i Linköping är många hagmarker fulla av ekar och vad jag vet så är det inga stora problem med ekollon och ekförgiftning. Han äger marken, men riskerar nu straffavgift sedan han avverkat sex gamla ekar. Markägarna ville såga ner … ... Derome har gett tillstånd till att sju träd får tas ner på fastigheter som företaget äger. Domstol förbjuder fällning av omdebatterade ekar. Storm och hårda vindar hade sargat det hårt. Utvidgat strandskydd i Östergötland. Arbetet som Fri tillgång till allt på smp.se. – Vi kommer inte att hugga ner några ekar, det har kommunen redan tagit ett beslut om, sade Sofia Peräläinen. Ett kallt höstregn vräker ner när arboristen Martin Sundberg drar sig upp i den väldiga ek han just ska beskära. Septembersolen har lyst över såväl onda som goda idag och det var riktigt skönt promenadväder. Jag hoppas och utgår från att han överklagar så att man får det prövat, säger Ingvar Nilsson. Varje år gallrar man bort det som är dött för att rädda huvudstammarna och tar bort sämre ekar. Läsarshoppen. Checklista för personer som får frågor om träd Denna checklista vänder sig till personer som ofta får frågor om träd och främst om man får ta ner dem eller inte. Men det gäller bara i specifika fall.
2017: får man såga ner ekar | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress