följande nya lagar och förordningar att gälla: Straffet för mord skärps ... Många nya och ändrade lagar och förordningar börjar gälla 2017-07-01. Nya skatter och lagar 2017 Nyårsdagen 2017 trädde flera nya lagar i kraft och nyheterna har en direkt påverkan på många svenskars privatekonomi. Det finns även en inbyggd sökfunktion med mer precisa sökningar. Nya skatter och lagar 2017 Nyårsdagen 2017 trädde flera nya lagar i kraft och nyheterna har en direkt påverkan på många svenskars privatekonomi. Det innebär en prisökning … Från och med nyårsdagen ändras skatter och nya förordningar träder i kraft. Bland annat skärps reglerna för hur man får bete sig på nätet och sociala medier. Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2016/2017. Några exempel på nya och ändrade lagar och förordningar i halvårsskiftet. Register över Svensk författningssamling (SFS) SFS-registret är ett register över lagar och förordningar i Svensk författningssamling (SFS). Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017 – Utbildnings- departementet och Kulturdepartementet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Nya regler om särskild kvot vid urval till fristående skolor. ?bra med förbud mot smsande vid körning, och hårdare lagar vid försök till sexuellt umgänge med underåriga. Nya lagar 1 januari 2017. den 1 januari 2017. De nya miljölagarna 2017 Monica Hedlund, 9 januari, 2017. Det är inte begränsat till Uddevalla, förstås. Stödet för extratjänster utökas till … Det är inte begränsat till Uddevalla, förstås. 2017-01-01 Aktuella ändringar och nya lagar och förordningar: Lag om personnamn ersätter namnlagen 2017-07-01 . 28 dec 2017, 12:08. Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017 Stödet för extratjänster utvidgas. Flera nya lagar och förordningar träder i kraft vid årsskiftet. Bland annat en ny lag om förmånsbeskattning av medarbetares hälso- och sjukvårdsförsäkring. Dessa lagar är elsäkerhetslagen, leksakslagen och lagen om elektromagnetisk kompabilitet. Juridik & Politik. Lagar och förordningar. Från höjd skatt på bensin till dyrare vin – här är listan med de viktigaste förändringarna. Vapenamnesti mellan februari och april. Nu kommer nya lagar som kan beröra dig som företagare. Efter en lång testperiod finns nu den nya versionen av lagen.nu tillgänglig. Nu kommer nya lagar som kan beröra dig som företagare. Den som säljer eller hyr ut en bostad eller en annan byggnad måste lämna över en energideklaration för bostaden eller byggnaden. Från höjd skatt på bensin till dyrare vin – här är listan med de viktigaste förändringarna. Regeringen har beslutat om förordningar som innehåller mer detaljerade regler inom varje område. Foto: TT Nya lagarna som börjar gälla 2018 Publicerad 30 december 2017 Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft. Ändrade uppskovsregler vid bostadsaffärer, tillfälliga regler i migrationsmål, fler får betala statlig inkomstskatt och fler får rätt att läsa in behörighet på komvux. Nya lagar och förordningar i urval Ny kommunallag: bland annat kan kommuner och landsting besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga. Energideklaration krav vid lägenhetsförsäljning . Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Lagar och förordningar som försvinner temporärt 1. Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017 Stödet för extratjänster utvidgas 1 december 2016 Stödet för extratjänster utökas till att omfatta 100 procent av en anställning i stället för 75 procent. När ett dokument ändras så uppdaterar vi med en sammanfattning om senaste ändringen. Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) ... För upphandlingar som genomförts före den 1 januari 2017 gäller lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling. 1 december 2016. Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft. har avdragsrätten för representationsmåltider som lunch, middag, supé och annan förtäring slopats. ... Det första halvåret av 2018 gäller gäller samma regler som 2017. Bland annat blir det lättare att byta namn flera gånger, men svårare att köpa e-cigarretter. I den nya versionen finns förarbeten, myndighetspraxis och många myndigheters författningssamlingar med. Vi är redan några veckor in på 2017 och de flesta utav av oss har börjat komma in i vardagen och nya rutiner efter julledigheten. ?bra med förbud mot smsande vid körning, och hårdare lagar vid försök till sexuellt umgänge med underåriga. 2017s nya lagar och förordningar – hur påverkas din verksamhet? Många är redan kända, som förändringar i RUT och ROT, men en del är kanske mindre allmänt uppmärksammade. Plan- och bygglag: Regeringen får möjlighet att göra undantag från Plan- och bygglagens bestämmelser om tillströmningen av asylsökande har varit eller förväntas bli ”särskilt omfattande”. På den här sidan hittar du länkar till söksidor där du kan hitta lagar och förordningar. Många är redan kända, som förändringar i RUT och ROT, men en del är kanske mindre allmänt uppmärksammade. Bestämmelser om statlig inköpssamordning. Nytt regelverk om elsäkerhet Den 1 juli träder den nya elsäkerhetslagen (2016:732) i kraft. Plan- och bygglag: Regeringen får möjlighet att göra undantag från Plan- och bygglagens bestämmelser om tillströmningen av asylsökande har varit eller förväntas bli ”särskilt omfattande”. Författningar som inte gäller längre finns också med. Här presenteras kort ett urval av de lagar och förordningar som har trätt ikraft under första halvåret 2017 och som kan komma att påverka dig och ditt företag. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång. Bland annat höjs alkoholskatten. Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft. Det kommer en rad nya lagar och förordningar 2016 (pdf). Läs mer här. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Lagar och förordningar. Bl.a. Många är redan kända, som förändringar i RUT och ROT, men en del är kanske mindre allmänt uppmärksammade. I februari införs ett förbud för bilförare att tala i telefon med mobilen i handen. Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017 Stödet för extratjänster utvidgas 1 december 2016 Stödet för extratjänster utökas till att omfatta 100 procent av en anställning i stället för 75 procent. Den 1 juli 2009 börjar bl.a. Bl.a. Då ska alla företag och organisationer som bedriver elinstallationsverksamhet på annans anläggning ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet Här är de nya lagar och förordningar som huvudsakligen har trätt ikraft under första halvåret 2017. Vi har i denna artikel sammanfattat några av de många tilläggen och ändringarna. Det kommer en rad nya lagar och förordningar 2016 (pdf). 2018-09-11. Flera viktiga lagar och förordningar på skolans område trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017. Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lagen om valfrihetssystem (LOV). Många är redan kända, som förändringar i RUT och ROT, men en del är kanske mindre allmänt uppmärksammade. Publicerat 12 september 2017 i kategorin Artiklar Nya lagar ochförordningar. Ni kan i er laglista bevaka EU-förordningar, EU-direktiv, lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter samt kommunala föreskrifter. Flera nya lagar och förordningar träder i kraft – eller föreslås träda i kraft – vid halvårsskiftet. På listan införs exempelvis ett nytt brott, olaga integritetsinrång. Regeringskansliet publicerade i slutet av juni de nya lagarna och förordningarna som trädde i kraft nu vid halvårsskiftet 2017. Bland de nya lagarna finns bland annat ett nytt typ av studiestöd och en skyldighet att erbjuda lovskola.
2017: nya lagar och förordningar 2017 | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress