Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Etik och människans livsvillkor som nu finns i en andraupplaga ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Etik och människans livsvillkor, 100 poäng Undervisningen i ämnet människan ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: 1.Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. ... Etik och människans livsvillkor. Vård- och omsorgsarbete 1. Etik och människans livsvillkor Handledare: Petra Müller Mobil: 0732-49 02 09 E‐post: petra.muller@hassleholm.se CSN-poäng 100 poäng Kurspresentation Etik och människans livsvillkor ger grundläggande kunskaper i att möta, Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet. 20 gp per vecka. Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Kurskod: MÄNET10. Etik och människans livsvillkor som nu finns i en andraupplaga ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Medicin 1. Medicin 2. Begreppet mångfald ur flera aspekter har lyfts fram i den nya upplagan. Kursen Etik och människans livsvillkor handlar om hur arbetet inom vård och omsorg påverkas av det sociala sammanhanget, kultur, livsåskådning, människosyn och etiska ställningstaganden. Etik och människans livsvillkor. Hälsopedagogik. 2 Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Etik och människans livsvillkor, Katri Cronlund, Sanoma utbildning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Vård och omsorgsarbete 2. Hemsjukvård, Annika Haag och Tanja Karlsson, ... Vård och omsorgsarbete 1, M Imborn och B Åsbrink, Sanoma utbildning. Från läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala informationstjänster. Det ger dig och dina elever möjlighet att arbeta på ett modernt sätt med tillgång till nya, smarta funktioner, helt anpassat till Gy11. Etik och människans livsvillkor är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn. Studiehandledning. I studiehandledningen finns information om kursens innehåll och omfattning samt information om kurslitteratur, tider och vilken lärare som undervisar. Begreppet mångfald ur flera aspekter har lyfts fram i den nya upplagan. Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Författare: Johan Fastbom, Stockholm 2006. Vi förbättrar lärandet. Allt i nära samverkan med företrädare för skola, universitet samt yrkesverksamma. Hemsjukvård. Vård och omsorgsarbete 2, M Imborn och B Åsbrink, Sanoma utbildning. Etik och människans livsvillkor 100 gp Struktur och uppgifter i förhållande till kursens mål och tidsram. Äldre och läkemedel, om den åldrande människans besvär och sjukdomar, om de effekter medicinering har på henne och hur man kan uppnå mer ändamålsenlig läkemedelsbehandling av äldre. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Specialpedagogik 1. Psykiatri 1. Specialpedagogik 2. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Psykologi 1. Detta utgör en del i våra livsvillkor och en styrka i boken är att den utifrån den aspekten lyfter fram livets alla stökiga möjligheter. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg.
2017: sanoma studiehandledning etik och människans livsvillkor | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress