Fast form, vätskeform och gasform. Också hitta andra spännande fysikexperiment / fysik sätter omkring på de andra sidorna: solenergi, solceller, mekanik kit, mikroskop, el, elektronik, magnetism och mycket mer. Det sjunker med 1 hPa för var åttonde meter man kommer uppåt. a) 0 °C b) 100 °C c) 0 °C Ett grundämne är uppbyggt av en enda sorts atomer, medan en kemisk förening är uppbyggd av olika sorters atomer. testa Titta på våra filmer och lär dig mer om matematik och naturvetenskap. Till höger ska du se dig själv i videon. 2 st Testa dig själv. TESTA DIG SJÄLV 11.4 . En syreatom och två väteatomer. Fysik 8NoT‎ > ‎ Ljud och ljus. TESTA DIG SJÄLV 1.8 GRUNDBOK FÖRKLARA BEGREPPEN • rent ämne Ett rent ämne är ett ämne som består av ett grundämne eller en enda kemisk förening. Hektopascal (hPa). Det är antalet svängningar per sekund. Klicka på någon av testen nedan. 3. 3. s.242-244. Testa din hörsel! När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden. Facit - Testa dig själv 7.1 1. a) Newton b) Pascal 2. a) Sprutor, knivar och nålar b) Skidor och snöskor 3. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. Hur väl uppfattar du ljud i din vardag? Ädelgaser vill inte bilda kemiska föreningar med andra äm- Testa dig själv 5.1. Fördämningarna gör så att laxfiskarna som är beroende av att kunna vandra upp i vattendrag inte kan göra det längre.5. Ljud Spektrums idé 6 ... Testa Dig Själv ... Om det är lagom mycket är upp till var och en att själv ta ställning till. ... tify_k09_svar_testa_dig.pdf (64k) jessica sjöstrand, Alfastrålning, betastrålning och gammastrålning. Helium, neon, argon och krypton filterär de vanligaste ädelga-serna. Ljud uppkommer genom vibrationer. 3. 3. 6. Facit till testa dig själv frågorna till kapitel 1 Livet på jorden Testa dig själv 1.1 1. 5. Trappor, skruvar och serpentinvägar 4. 5. a Det är ljud med högre frekvens än 20 000 Hz. medelhastighet Medelhastighet är den genomsnittliga hastigheten. Det gröna färgämnet i växterna heter klorofyll. Testa att ljudet fungerar. Det man vinner i kraft förlorar man i väg. Människor kan vanligtvis höra ljud med frekvenser på mellan 20 och 20 000 hertz, medan många djur kan höra ljud med högre frekvens (ultraljud). Facit till testa dig själv frågorna till kapitel 1 Livet på jorden Testa dig själv 1.1 1. Start studying Testa Dig Själv 8.3 - Fysik - Ze Metrologi. 2. Gammastrålning 5. Det man vinner i kraft förlorar man i väg. Alla filmer är inte till för att inhämta fakta, utan ibland vill vi lämna dig med en fråga i tanken, ibland vill vi avdramatisera eller kanske bara vara kreativa. Ljud är svängningar som breder ut sig som vågor. retarderas rörelse En rörelse som går långsammare och långsammare. En syreatom och två väteatomer. Barometer 3. Testa dig själv 2.1 Ungefär 100 st. Grundämne. 6. 6. Luftrören delar sedan upp sig i allt mindre rör som når Testa dig själv 3.1 1. Ljus är den del av den elektromagnetiska strålning som ögat råkar vara känsligt för. b) De dras till, attraherar, varandra. 10 N/cm 2 4. Start studying Testa Dig Själv 8.3 - Fysik - Ze Metrologi. 5. a Det är ljud med högre frekvens än 20 000 Hz. TESTA DIG SJÄLV 5.1 1. 2. Facit till testa dig själv-frågorna. Den har lika många positiva laddningar, protoner, som negativa laddningar, elektroner. x. Vi har uppdaterat glosmaskinen med ny form, bättre mobilanpassning och snällare rättning. 5. a) 0 C b) 100 C c) 0 C 6. 0,8 Nm 8. a) 1 Nm b) 1 Nm c) 100 g 9. 50 Pa 5. En del kan vi höra andra inte. En becquerel är lika med ett sönderfall per sekund i ett radioaktivt ämne. 2. a) 340 m/s. Färre molekyler träffar däckets insida och därför sjunker trycket. Lycka till! Facit till Testa dig själv 12.1 1. Har du koll på fysiken du lärde dig i skolan? 40 hPa 8. I testa dig själv 5.1J 1 Hur uppkommer ljud? 1. Testa dig själv 4.3 1. Ljud med frekvenser under 20 hertz kallas för infraljud och går inte att höra. 2. A här får du lära dig J • hur ljud bildas och sprids • varför vi ser blixten före vi hör mullret ... Men vad har musik med fysik att göra? Skridskoskenans area mot isen är mycket liten. Ljud uppkommer genom vibrationer. En organism är ett djur eller en växt eller något annat levande. Testa din hörsel! 9. 2 6. Ljud från rotorbladen kan verka störande på nära håll. 2. 2. Testa dig själv 12.2 1. Start studying Kemi- testa dig själv 7.1, 7.2 & 7.3. Man kan även fråga olika organisationer. Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. 6. b) På månen kan inte ljud utbreda sig alls. Den består av två protoner och två neutroner, det vill säga en heliumkärna. Vi förbrukar ungefär 200 liter varje dag. Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i vårt behov av att förstå och förklara vår omvärld och behandlar allt från växelverkan mellan materiens … Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 4. 3. Trappor, skruvar och serpentinvägar 4. 4. Gungbräda och spett När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 3. 1 013 hPa. En atom består av positivt laddade protoner, oladdade neutroner och negativt laddade elektroner. Det kan till exempel vara en sträng som svänger fram och tillbaka. Hur väl uppfattar du ljud i din vardag? Inuti en bil. Grundämne. Det gröna färgämnet i växterna heter klorofyll. Testa dig själv 5.1. Atmosfären 2. Optiken studerar varför vi ser saker, varför ljuset bryts, förstärks, utsläcks och reflekteras. Testa dig själv 11.1 1. Läs igenom varje fråga och markera en siffra på en skala mellan 1 och 5 som visar hur du ser på dig själv just nu. 4. 3. Vad ska jag kunna: ... Testa dig själv & Förklara och resonera kapitel LJUD & LJUS: Facit finns längst ner på denna sida :) PROV: tisdag vecka 21. 2. a) 340 m/s. Testa dig själv Lägesenergi och rörelseenergi 2. RÖRELSE O CH KR AF T FACIT TILL TESTA DIG SJÄLV Testa dig själv 6.1 Förklara begreppen likformig rörelse En rörelse med jämn fart i samma riktning. 5. fysik 9NoT. • uppslamning En uppslamning är en blandning av bitar av ett fast ämne och en vätska, där det fasta ämnet faller till botten efter en stund. 1 m Motvikten minskar den energi som krävs för att driva hissen. Cirka 67 % av kroppen består av vatten. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra. 20–20 000 Hz. Ljud 31 augusti, 2016 28 oktober, 2016 fröken Nina 03:or (åk 8) , Fysik - Ljud och ljus , Fysik - Ljud och ljus Sluss2 , Sluss2 Att partiklar sätts i rörelse. Du måste skriva det rätta svaret själv. 3. Ordet biologi betyder läran om livet. Fast form, vätskeform och gasform. Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. Om du skriver fel får du försöka igen tills du hittar det sökta ordet eller meningen. b) 60 Nm 7. Gungbräda och spett 5. a) 200 N b) 400 Nm 6. a) Inget arbete alls. b) På vilket sätt påverkas miljön av vattenkraft? b) Det är ljud med lägre frekvens än 20 Hz. a) Kondensation b) Ångbildning c) Smältning Imma består av… TESTA DIG SJÄLV 1.1 GRUNDBOK FÖRKLARA BEGREPPEN • atom Atomerna är byggstenarna som bygger upp världen och allt levande som finns i den.
2017: testa dig själv fysik ljud | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress