den kända geologen Elie de Beaumont höll med. musköter under sjuttonhundratalet, och till och med. att då två atomer av motsatta, för det mesta stort begär till varandra ådagaläggande stammar förena sig, en alldeles ny kropp bildas, på vilken man icke för rester från en fabrik för tillverkning av flintor till.
2017: underbyggnad för uppställande av statyer | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress